Privola za prikupljanje, daljnju obradu i objavu osobnih podataka

Dajem privolu za prikupljanje, daljnju obradu i objavu osobnih podataka dostavljenih NK Imotski putem moje uplate.

Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podatka (NN bro1 42118) i Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka NK Imotski od 14. Kolovoza 2023. god , osobni podaci koriste se isključivo u svrhu promocije projekta.